Dr. Csajányi Melinda történelem
Juhász Orsolya magyar

KÖZISMERETI TANÁRAINK A SZAKGIMNÁZIUMBAN

Bittner Pálma német
Farkas Maria angol
Nádasné Marik Edit matematika
Szőke Magdus magyar
Brazda Zsolt történelem
Zsidjákné Nagy Brigitta SNI-fej.
Muresán Péter informatika
Sári József informatika
Reha-Korcsog Erzsébet műv. tört.
Dr. Velkey Gábor földrajz
Halász Katalin angol
Néma Szabolcs Péter testnevelés
Perényi László testnevelés