TANSZAKOK

ZONGORA       TANÁRAINK    HÍREK, AKTUALITÁSOK Zeneiskolánk    legtöbb    növendéke    a    billentyűs    tanszakon tanul. Az általános iskola első osztályában    megkezdhetik    a    gyerekek    a    zongorával    való ismerkedést, az alapfok elvégzése után   lehetőség   van   továbbképző   osztályokban   folytatni   a zenetanulást. VONÓS - AKKORDIKUS TANÁRAINK    HÍREK, AKTUALITÁSOK Az     alábbi     vonós     hangszereken:     hegedűn,     gordonkán, nagybőgőn    és    az    akkordikus    gitár    szakon    tanulhatnak    a zeneiskolába beiratkozó gyermekek. A    tanulmányaik    során    a    diákjaink    megtapasztalhatják    a közös    zenélés    örömét    is,    hiszen    vonós    együttesekben, illetve        gitárzenekarban        is        játszhatnak        pár        év hangszertanulás    után.    Ezen    kívül    időnként    országos    hírű szaktekintélyek    kurzusain,    és    nyári    táborokban    bővíthetik zenei ismereteiket. FAFÚVÓS  TANÁRAINK    HÍREK, AKTUALITÁSOK A   gyerekek   a   fafúvós   tanszakon   6   éves   kortól   kezdhetik   el   a hangszeres     tanulmányaikat,     elsősorban     furulyán.     Ez     a hangszer   alapozza   meg   a   többi   fúvós   hangszer   technikai alapkészségeit,   ugyanis   a   növendékek   fizikailag   csak   később lesznek   alkalmasak   a   fúvós   család   nagyobb   hangszereinek   a megszólaltatására. RÉZFÚVÓ - ÜTŐ  TANÁRAINK    HÍREK, AKTUALITÁSOK A   trombitásokat   Bakai   László,   a   kürtösöket   Bereczki   Gábor, a   mélyrézfúvósokat   Dr.   Kalmár   Zoltán,   az   ütősöket   pedig Szíves   Márton   tanár   úr   tanítja.   A   növendékek   rendszeresen részt   vesznek   az   iskolai   hangversenyeken,   valamint   megyei, területi,   országos   és   nemzetközi   versenyeken   is,   amelyekről szép eredményekkel térnek haza. MAGÁNÉNEK                TANÁRAINK    HÍREK, AKTUALITÁSOK Események és információk PZENE          TANÁRAINK    HÍREK, AKTUALITÁSOK Események és információk SZOLFÉZS          TANÁRAINK    HÍREK, AKTUALITÁSOK Események és információk
Tovább Tovább

AKTUALITÁSOK

TANÉVKEZDÉS 2023 - 2024 ______________________________________________________________
Zeneiskolai szolfézs- és egyéb csoportos órák órarend Növendékbeosztás - Szolfézs- és egyéb csoportos órák A szolfézs csoportok felszerelése TÉRÍTÉSI DÍJ,  TANDÍJ

Z E N E I S K O L A

Tovább Tovább ZENEOVI