Tisztelt Szülők!

Kedves zenét tanuló növendék!                    

Iskolánkban    a    2005/2006-os    tanévtől    működik    a    Békéscsabai Muzsika      Hangja      Közhasznú      Alapítvány,      melynek      célja      a zeneiskolában folyó oktató-nevelőmunka segítése.  Feladatai:  • különböző zeneiskolai együttesek anyagi támogatása  •     egyénileg     és     csoportosan     versenyző     növendékek     anyagi támogatása  • továbbképzések, kurzusok támogatása •      hangszerek      vásárlása,      hangszerek      javítási      költségeinek finanszírozása •    részvétel    a    város    kulturális    életében    –    ennek    elősegítése financiálisan    (hangszerszállítás, a hangolás költsége, útiköltség)  •    cserekapcsolatok    létesítése    –    városi-,    megyei-,    országos    és nemzetközi   szinten  •      az      Alapítvány      tevékenységével      kapcsolatos      reklám      és propaganda  szervezése  • tanulmányi kirándulások szervezése (pl. operalátogatás)  • zenei táborban való részvétel anyagi támogatása  Ezek    a    feladatok,    melyek    kitűzött    céljaink,    szinte    valamennyi növendékünket    érintik,    ezért    kérjük    a    kedves    Szülőket,    hogy gyermekük      érdekében      az      alapítvány      hangversenybérletét szíveskedjenek megvásárolni.  11100506 – 18389636 – 10000001  bankszámlánkra    magánszemélyek    és    társaságok    támogatását köszönettel fogadjuk.  Tisztelettel: a békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola Tantestülete

MUZSIKA HANGJA ALAPÍTVÁNY

Muzsika Hangja Alapítvány 11100506 – 18389636 – 10000001
Kérjük ajánlja fel adója 1%- át Békéscsabai Muzsika Hangja Közhasznú Alapítvány 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 4.  ADÓSZÁM: 18389636-1 -04