Designed by Wolf

Muzsika Hangja Alapítvány

11100506 – 18389636 – 10000001

Tisztelt Szülők!

Kedves zenét tanuló növendék!                    

Iskolánkban a 2005/2006-os tanévtől működik a Békéscsabai Muzsika Hangja Közhasznú Alapítvány, melynek célja a zeneiskolában folyó oktató-nevelőmunka segítése.  Feladatai:  • különböző zeneiskolai együttesek anyagi támogatása  • egyénileg és csoportosan versenyző növendékek anyagi támogatása  • továbbképzések, kurzusok támogatása • hangszerek vásárlása, hangszerek javítási költségeinek finanszírozása • részvétel a város kulturális életében – ennek elősegítése financiálisan    (hangszerszállítás, a hangolás költsége, útiköltség)  • cserekapcsolatok létesítése – városi-, megyei-, országos és nemzetközi   szinten  • az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos reklám és propaganda  szervezése  • tanulmányi kirándulások szervezése (pl. operalátogatás)  • zenei táborban való részvétel anyagi támogatása  Ezek a feladatok, melyek kitűzött céljaink, szinte valamennyi növendékünket érintik, ezért kérjük a kedves Szülőket, hogy gyermekük érdekében az alapítvány hangversenybérletét szíveskedjenek megvásárolni.  Iskolánk tanulói sem országos, sem területi, sem megyei versenyeken nem vehetnének részt, iskolai vetélkedőket sem szervezhetnénk a Békéscsabai Muzsika Hangja Közhasznú Alapítvány támogatása nélkül, ugyanis az iskolai költségvetésből nem fedezhető.  11100506 – 18389636 – 10000001  bankszámlánkra magánszemélyek és társaságok támogatását köszönettel fogadjuk.  Tisztelettel: a békéscsabai Bartók Béla Zeneiskola Tantestülete

Muzsika Hangja

Alapítvány